G2018007千赢国际娱乐网络运维服务项目公开采购结果公告

发布者:胡京林发布时间:2018-03-27浏览次数:13设置

一、项目基本情况
    项目名称:网络运维服务项目

项目编号:G2018007

采购时间:20183279:00

本项目为学校信息管理中心所申请。

二、人员组成
    主持:王华忠

采购小组:赵明生、宋爱林、季新国

记录:胡京林

三、采购结果

项目拟成交人相关信息如下:

单位名称:南京盛佳建业科技有限公司

单位地址:南京市珠江路88号新世界中心A20F

联系人:王震18951691809

成交金额:人民币壹拾捌万捌仟元整

感谢本项目所有报价人及采购小组对学校采购工作的支持。

特此公告                                                       千赢国际娱乐
                                                            2018
327

  


返回原图
/